Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις της Κοινότητας Ασφενδιού, για ένταξή τους στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 του Δήμου Κω

Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις της Κοινότητας Ασφενδιού, για ένταξή τους στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 του Δήμου Κω

Συνεδρίασε την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, το Συμβούλιο της Κοινότητας Ασφενδιού, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας, με θέμα τα Προτεινόμενα έργα και τις δράσεις της Κοινότητάς για την ένταξή τους στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 του Δήμου Κω.

Τα προτεινόμενα έργα και οι δράσεις της Κοινότητάς Ασφενδιού για το έτος 2023 είναι τα εξής:

ρ56φγυ.png

ρφτγυθν.png

φυγβθξ.png

φτγυηθξ.png

φγυηθξι.png

89θιξ.png

ADVERTORIALS