Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ την Πέμπτη 11 Αυγούστου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ την Πέμπτη 11 Αυγούστου - Δείτε τα θέματα

 

Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κω), την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, επί της οδού Κανάρη 53,  με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση των πινάκων υποψηφίων, κατάταξης και διορισθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με την ΣΟΧ 3/2022 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και λήψη απόφασης για την σχετική πρόσληψη.
 2. Αποδοχή οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 3. Έγκριση διαπιστωτικής πράξης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υγειονομικού υλικού – ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού υλικού για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 6. Λήψη απόφασης για την Μίσθωση και συντήρηση εκτυπωτικών-φωτοτυπικών μηχανημάτων με  δωρεάν προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης ( μελανιών, drum κλπ)  για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για δύο έτη.
 7. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης  πινακίδων έξυπνων στάσεων της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. χρονικής διάρκειας 12 μηνών από την υπογραφή της.
 8. Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 9. Ορισμός Διοικητικού Υπεύθυνου για την εφαρμογή των μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα.  
 10. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1797/29-7-2022 ιδιωτικού συμφωνητικού.  
 11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 12. Ψήφιση Πιστώσεων.
ADVERTORIALS