Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ την Τετάρτη 20 Ιουλίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ την Τετάρτη 20 Ιουλίου - Δείτε τα θέματα

Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κω), την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 στις 18:00 μ.μ. σύμφωνα την εγκύκλιο 380 με ΑΠ:39456/15.6.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, επί της οδού Κανάρη 53 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Απολογισμού χρήσης 2021, της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 2. Έγκριση πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη Ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Πολυιατρείου Κω και λήψη απόφασης για την πρόσληψη του.
 3. Αποδοχή οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ και λήψη απόφασης αντικατάστασής του.
 4. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 5. Έγκριση διαπιστωτικής πράξης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 6. Λήψη απόφασης για παροχή γεύματος και έγκριση ημερήσιας εκδρομής, στο πλαίσιο υλοποίησης εκδηλώσεων – δράσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα για την Τρίτη Ηλικία.
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 149/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 4949/2022.
 8. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 81/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 9. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 92/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 10. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
 11. Αποδοχή δωρεάς.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 2. Ψήφιση Πιστώσεων.
 3. Ενημέρωση του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ σχετικά με διάφορες Αποφάσεις Προέδρου.

 

 

ADVERTORIALS