Έπαρχος Κω-Nισύρου: Καλωσορίζω την πρόσληψη 7 υπαλλήλων στα πλαίσια προγράμματος του ΟΑΕΔ

Έπαρχος Κω-Nισύρου: Καλωσορίζω την πρόσληψη 7 υπαλλήλων στα πλαίσια προγράμματος του ΟΑΕΔ

Ο Έπαρχος Κω-Nισύρου καλωσορίζει την πρόσληψη 7 υπαλλήλων στα πλαίσια του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» .

Η διάρκεια απασχόλησης είναι οκτάμηνη και η τοποθέτησή τους είναι στις υπηρεσίες τη Π.Ε Κω-Νισύρου με τις εξής ειδικότητες : ΔΕ Διοικητικού /Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, ΔΕ Κλητήρων /Οδηγών Β’ κατηγορίας και ΠΕ Ανθρωπιστικών σπουδών.

Το σύνολο των ωφελουμένων αφενός θα ενισχύσει σημαντικά την υπηρεσία μας και θα προσφέρει πολύτιμη εργασία, αφετέρου οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και νέες δεξιότητες .

  

Ο Έπαρχος Κω-Νισύρου

 Καμπανής Ιωάννης

ADVERTORIALS