Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω την Πέμπτη 16 Ιουνίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω την Πέμπτη 16 Ιουνίου

 

 

Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω (ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ), την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 στις 18:00 σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31.05.2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β’) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, επί της οδού Κανάρη 53  Κως,  με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Κω.
 2. Κατακύρωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη μελών στο Συμβούλιο της ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΩ.
 3. Αποδοχή οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ και λήψη απόφασης αντικατάστασης του.
 4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ μετά από οικειοθελή αποχώρηση.
 5. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ της ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης.
 6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ – Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10/2022 Ενιαίας Μελέτης του Δήμου Κω και των Νομικών του Προσώπων.
 7. Λήψη απόφασης για την προμήθεια προ-εκτυπωμένων εισιτηρίων για τις ανάγκες του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 8. Λήψη απόφασης για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 9. Λήψη απόφασης για το κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών και την μεταφορά των υπολοίπων στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 10. Έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών για την εκχώρηση του δικαιώματος διαφήμισης στα στέγαστρα – στάσεις και τα λεωφορεία του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας.
 11. Έγκριση μετάβασης υπαλλήλων και ωφελούμενων του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ στην Αθήνα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής και αποδοχή δωρεάς.   
 12. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
 13. Έγκριση διαπιστωτικής πράξης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη μίσθωση ενός (1) αστικού λεωφορείου τύπου Α175ΑP  για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 16. Ψήφιση Πιστώσεων.

 

 

 

ADVERTORIALS