Όραμα + Δράση: Η ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας είναι ένα οργανωμένο, εν εξελίξει σχέδιο της δημοτικής αρχής.

Όραμα + Δράση: Η ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας είναι ένα οργανωμένο, εν εξελίξει σχέδιο της δημοτικής αρχής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΟΡΑΜΑ + ΔΡΑΣΗ

Η ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας είναι ένα οργανωμένο, εν εξελίξει σχέδιο της δημοτικής αρχής.

Πέρσι ο ένας και μοναδικός εργολάβος που συμμετείχε στο διαγωνισμό υπέγραψε σύμβαση 283.551,84€ .

Φέτος το ποσό για τον εργολάβο και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει αυξήθηκε στα 788.580,00 €.

Εντούτοις ο εργολάβος δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό! Γιατί άραγε;

Ματαίωσαν την επανάληψη του διαγωνισμού και τα 5 μέλη της οικονομικής επιτροπής «αποφάσισαν» την προσφυγή σε απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση!

Θα διαπραγματευτούν(;) δηλαδή στο όνομα των Κώων πολιτών και της ανταποδοτικότητας των τελών καθαριότητας με τον εργολάβο που δεν έλαβε μέρος στον διαγωνισμό!

Η απροκάλυπτη ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του δήμου είναι μείζον πολιτικό και αυτοδιοικητικό ζήτημα. 

Καταγγέλλουμε τις πολιτικές επιλογές - πρακτικές της δημοτικής αρχής και τις συμφωνίες(αφού δεν τους άρεσε το deal) με τα εργολαβικά συμφέροντα.

Καταγγέλλουμε την «απόφαση» της οικονομικής επιτροπής για τη μίσθωση απορριμματοφόρων και ανατρεπόμενων φορτηγών με τη διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ έναντι 788.580 χιλιάδων ευρώ ως άκυρη καθώς σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6 του ν. 4412/2016: «Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού»…

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ

ADVERTORIALS