Γ. Κρητικός: Κατά την τελευταία τριετία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων στην ιστορία του επαρχιακού δρόμου της Κω

Γ. Κρητικός: Κατά την τελευταία τριετία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων στην ιστορία του επαρχιακού δρόμου της Κω

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ, Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


Κατά την τελευταία τριετία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων στην ιστορία του επαρχιακού δρόμου της Κω (πάνω από 17 εκ. ευρώ).
Και βέβαια χρειάζονται να γίνουν κι άλλα. Αλλά δεν είναι δυνατόν σε μία τριετία να καλύψουμε κενά, παραλείψεις και αστοχίες των τελευταίων σαράντα ετών.

Επιγραμματικά:
1. ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΩ (100.000€ - ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ, 2021)
2. ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΩ (10.000€ - ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ, 2019)
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ-ΠΥΛΙ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (700.000€ - ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ, 2021)
4. ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (310.000€ - ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ, 2020)
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΩ Α/Α2 (180.000€ - ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ, 2022)
6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣ-ΚΕΦΑΛΟΣ (205.500€ - ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣ-ΘΕΡΜΑΙ (225.500€ - ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 2 ΝΗΣΟΥ ΚΩ (773.000€ - ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (202.000€ - ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
10. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΟΔ ΚΩ-ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΩ-ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (233.500€ - ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ, 2021)
11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (5.100.000€ - ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΝΑΙ-Π.Ε. ΚΩ (300.000€ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
13. ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΝΑΙ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (2.500.000€ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
14. ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΝΑΙ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (2.000.000€ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
15. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΝΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ (3.428.632,12€ - ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
16. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED (1.334.385€ - ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΟ, 2021)

Συνεχίζουμε μόνο #μπροστά!

ADVERTORIALS