Δήμος Κω: Άλλο ένα έργο πνοής 500ων χιλιάδων ευρώ - 8,2 χιλιόμετρα πεζοδρομίων στο Ζηπάρι. Ξεκινά η κατασκευή τους

Δήμος Κω: Άλλο ένα έργο πνοής 500ων χιλιάδων ευρώ - 8,2 χιλιόμετρα πεζοδρομίων στο Ζηπάρι. Ξεκινά η κατασκευή τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Άλλο ένα έργο πνοής 500ων χιλιάδων ευρώ 8,2 χιλιόμετρα πεζοδρομίων στο Ζηπάρι.

Ξεκινά η κατασκευή τους

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά η σύμβαση εκτέλεσης σημαντικών έργων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών στο Ζηπάρι.

Το έργο, που αφορά σε «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα Δικαίου» προετοιμάστηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, με την υπ΄αριθμό 11 μελέτη του 2020, και έρχεται να καλύψει τις ανάγκες ολοκλήρωσης του δικτύου πεζοδρόμων εντός των ορίων του σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα κατασκευαστούν πάνω από 8 χιλιόμετρα πεζοδρόμια (8.240 μέτρα συνολικά) κυρίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων, θα τοποθετηθεί υποδομή για μελλοντικό ηλεκτροφωτισμό τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου, με κόστος 482.534,,30€ και εργολήπτρια εταιρεία την «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Πρόκειται για την πιο μεγάλη παρέμβαση στον οικισμό Ζηπαρίου εδώ και πολλά χρόνια.

Ενισχύει τις υποδομές, αγκαλιάζει όλη την έκταση του σχεδίου πόλης και εντάσσεται στο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για τη διαμόρφωση σύγχρονου και φιλόξενου οικισμού.

Αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα και στόχο της δημοτικής αρχής η εμφάνιση και λειτουργία όλου του νησιού, για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του τόπου μας.

Σημείωση: επισυνάπτεται χάρτης, όπου η κόκκινη γραμμή περιγράφει τα σημεία κατασκευής πεζοδρομίων.

Γραφείο Τύπου

ygjhj.jpg

ADVERTORIALS