Συνεδριάζει το Δ.Σ. Κω για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2022

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Κω για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, στις 10.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  • Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS