Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου - Δείτε τα θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ. σύμφωνα την εγκύκλιο 643 με ΑΠ: 69472/24.09.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, επί της οδού Κανάρη 53 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση των πινάκων υποψηφίων - κατάταξης – απορριφθέντων και διορισθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με την ΣΟΧ 4/2021 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και λήψη απόφασης για την σχετική πρόσληψη.
 2. Έγκριση των πινάκων υποψηφίων - κατάταξης – απορριφθέντων και διορισθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και λήψη απόφασης για την σχετική πρόσληψη.
 3. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον Δήμο Κω, για χρηματοδότηση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 4. Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, για το έτος 2022.
 5. Ορισμός δικαιούχων για το έτος 2022: Α) ποσοστού έκπτωσης στα εισιτήρια Αστικής Συγκοινωνίας και στις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών και Β) καρτών δωρεάν μετακίνησης με την Αστική Συγκοινωνία.
 6. Καταβολή εισφοράς 1% του άρθρου 13 της περ. α της παρ.1 του Ν.2963/2001 για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2021.
 7. Ανανέωση συνδρομής της υπηρεσίας διαχείρισης στόλου οχημάτων και καυσίμων.
 8. Παροχή πάγιας προκαταβολής και ορισμός διαχειριστή αυτής για το έτος 2022.
 9. Παράταση της μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση της ΛΕΦΙ Κω (παράρτημα δημοτικής ενότητας Δικαίου) για τρία (3) επιπλέον έτη, σύμφωνα με το άρθρο 2 του υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 477/19.02.2019 συμφωνητικού μίσθωσης.
 10. Λήψη απόφασης για την παράταση της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 413/1-3-2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 300/11-2-2022 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης.
 11. Λήψη απόφασης για την συντήρηση των οχημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης και αποδοχή Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων Οχημάτων.
 12. Αποδοχή δωρεάς.
 13. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 96/ 20-1-2022 αίτησης δημότη.
 14. Έγκριση τροποποιημένου χειμερινού προγράμματος δρομολογίων.
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 16. Ψήφιση Πιστώσεων.
ADVERTORIALS