Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου - Δείτε τα θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, στις 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ «Νοσοκομείο Κω – Κ.Υ. Κω» ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω με Κ.Μ. 497 Α Γαιών Πυλίου επιφάνειας 23.790 τ.μ και με Κ.Μ. 503 Β Γαιών Πυλίου επιφάνειας 10.810 τ.μ για την ανέγερση νέου νοσοκομείου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
  2. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» και ως Αναπτυξιακού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4875/2021 (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
  3. Λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση του Δήμου Κω με τον Δήμο Λάρισας (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
  4. Λήψη απόφασης για την κήρυξη του έτους 2022 ως έτους «Μικράς Ασίας» και αφιέρωσης των εκδηλώσεων των ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΩΝ 2022 στην επέτειο των εκατό ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα. Σεβαστή Βλάχου).
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
  6. Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό αύλακα στο Λαγούδι εντός της ΚΜ 2483 Γαιών Ασφενδιού και ΚΜ 481 Οικοδομών Ασφενδιού (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
  7. Έγκριση της με αριθμό πρωτ. 32117/16-12-2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων ασφαλείας σε ετοιμόρροπο γεφύρι στην περιοχή Τερεζί οικισμού Αγίου Νεκταρίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
  8. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω και δημοτικού υπαλλήλου (ως συντονιστή) στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
  9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος Β στην οδό Αντιναυάρχου Ιωαννίδη που βρίσκεται στην δυτική πλευρά του κτιρίου του Δημαρχείου, εντός της ΚΜ 570 Οικοδομών Πόλεως Κω, επιφάνειας 45,58 τ.μ. με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS