Ιωάννα Ρούφα: Σιωπή ιχθύος για το νέο τέλος – χαράτσι!

Ιωάννα Ρούφα: Σιωπή ιχθύος για το νέο τέλος – χαράτσι!

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΟΡΑΜΑ + ΔΡΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΡΟΥΦΑ


Σιωπή ιχθύος για το νέο τέλος – χαράτσι!

Με μια φρέσκια εγκύκλιο (17/12/2021) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει τους εταίρους δήμους των ΦΟΣΔΑ ΑΕ για την εφαρμογή του νέου τέλους ταφής.

Η εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΥΠΕΝ για την επιβολή- εφαρμογή του τέλους ταφής το οποίο είναι σε ισχύ, πλέον, από 1/1/2022 και αφορά στις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής και όχι μόνο επικαλείται το άρθρο 38 του Νόμου 4819/2021.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, επιβάλλεται , ερήμην των δημοτικών συμβουλίων και ακριβώς με την ίδια λογική και πρακτική που συστάθηκαν οι ΦΟΔΣΑ , το τέλος ταφής το οποίο θα εισπράττουν οι ΦΟΔΣΑ ως εξής:

«Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.»

Μάλιστα οι ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να συνυπολογίσουν ως δεδομένο αυτό το τέλος στην κατάρτιση κανονισμού τιμολόγησης αλλά και στον προϋπολογισμό του 2022 διαφορετικά θα υπάρξουν κυρώσεις αλλά και προσαυξήσεις στο επιβαλλόμενο τέλος!

Νέα βάρη και δεινά για τους πολίτες, άκρατη και με συνοπτικές διαδικασίες ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πιστούς συνεργούς τους κυρίους δημάρχους σε ρόλο «Yes Man».

ADVERTORIALS