H εισήγηση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά στη Δημ. Επ. Διαβούλευσης για τη λειτουργία της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» και ως Αναπτυξιακού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

H εισήγηση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά στη Δημ. Επ. Διαβούλευσης για τη λειτουργία της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» και ως Αναπτυξιακού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

Διαβάστε παρακάτω την εισήγηση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά στη Δημ. Επ. Διαβούλευσης για τη λειτουργία της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» και ως Αναπτυξιακού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού!


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Κως, 13 Ιανουαρίου 2022

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη λειτουργία της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» και ως Αναπτυξιακού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4875/2021.

Η ευρεία συμμετοχή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας, όπως και η ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων, εκφράζουν τον πλούτο της κοινωνίας μας και διασφαλίζουν τη συμπόρευση σε σημαντικούς στόχους.

Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν την ορθότητα των συλλογικών αποφάσεων, προωθούν την κοινωνική και οικονομική πρόοδο.

Αντικειμενικός σκοπός των Φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η τεκμηρίωση και υλοποίηση αναπτυξιακής πολιτικής, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ως Δήμος Κω αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται και συνεργαζόμαστε με γειτονικούς Ο.Τ.Α. προκειμένου να διευρύνουμε το ζωτικό χώρο για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Με την εφαρμογή του Ν.4764/2020 δόθηκε στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας των νέων Αναπτυξιακών Οργανισμών Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως εργαλεία υποστήριξης και προώθησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων των Δήμων.

Ο Δήμος Κω σε συνεργασία με τους Δήμους Αστυπάλαιας και Νισύρου, αξιοποιώντας άμεσα τις διατάξεις του Ν. 4764/2020, προχώρησε στην ίδρυση του ΚΩ.Α.Ν Α.Ε. Ο.Τ.Α. ενός νέου αναπτυξιακού οργανισμού με βασική αποστολή την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης στην περιοχή μας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας παρουσιάσω μία μικρή ανασκόπηση της σύστασης και λειτουργίας του ΚΩ.Α.Ν.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2021 συστάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός, με τη συμμετοχή των Δήμων Κω, Αστυπάλαιας και Νισύρου και στις 9 Φεβρουαρίου 2021 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα.

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: Νικηταράς Θεοδόσιος-Πρόεδρος, Κομηνέας Νικόλαος-Αντιπρόεδρος, Κορωναίος Χριστοφής-Αντιπρόεδρος , Αβρίθης Παναγιώτης- μέλος, Καμπούρης Αντώνιος-μέλος, Χασαπλαδάκης Δημήτριος-μέλος, Βογιατζής Βασίλειος-μέλος, Δρόσου Κρυσταλλένια-μέλος, Νικολάου Νικόλαος-μέλος, Ντινώρη Ελένη-μέλος, Πικιώνης Πέτρος Πλάτων-μέλος.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Δ.Σ. αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης Γενικού Διευθυντή, Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Στις 5 Μαρτίου 2021 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις στα τοπικά ΜΜΕ και σε σχετική πλατφόρμα, για Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων (μετά από μια παράταση και την επιπρόσθετη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης σε παγκόσμιας εμβέλειας πλατφόρμες, όπως η LINKEDIN) έως τις αρχές Απριλίου.

Υποβλήθηκαν μία αίτηση για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και 4 για την θέση του Γενικού Διευθυντή.

Στη συνέχεια διεξήχθη αξιοκρατική και αδιάβλητη διαδικασία επιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν 3 μέλη του ΔΣ του ΚΩΑΝ, κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα υποβληθέντα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά που συνόδευαν τις αιτήσεις, ενώ ακολουθήθηκε και η διαδικασία της συνέντευξης.

Έως την 1η Ιουλίου είχαν πληρωθεί οι θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντή όπως και του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών (o οποίος προσελήφθη με βάση τα κριτήρια που έθετε ο νόμος, όπως η 5ετής εμπειρία, η γνώση του τεχνικού αντικειμένου κλπ).

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της 16ης Απριλίου 2021 ελήφθησαν αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της εταιρείας. Αφορά στο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 51, στην πόλη Κω, το οποίο προέκυψε μετά από διαγωνιστική δημόσια διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος στα τοπικά ΜΜΕ.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί, ότι τέθηκαν προς εσωτερική διαβούλευση τα άρθρα που εμπεριέχονται στο Ν. 4875/2021 που αφορούν στην προσθήκη αρμοδιοτήτων στις Α.Ε. Ο.Τ.Α Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Αυγούστου 2021 ψηφίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού και η τροποποίηση του Κ.Ε.Υ. της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με σκοπό την προσθήκη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και την αύξηση των μελών του Δ.Σ. από 11 σε 13, στο οποίο προστέθηκαν ως μέλη οι Σέβη Βλάχου και Κωνσταντίνα Σβύνου .

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30ης Αυγούστου 2021 έγινε συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κ.Ε.Υ., με σκοπό την προσθήκη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και των τριών τμημάτων της.

Η ΚΩΑΝ Α.Ε. ως οργανισμός αποτελείται από:

 1. Την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από:
 • Τμήμα Υλοποίησης, Ελέγχου & Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων.
 • Τμήμα Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων.
 1. Την Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων - Οικονομική & Εμπορική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από:
 • Τμήμα Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Υλοποίησης Αναπτυξιακών Έργων.
 • Τμήμα ψηφιακής σύγκλησης.
 • Τμήμα Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης.
 • Τμήμα Προμηθειών & Διοικητικής Υποστήριξης.
 • Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου προγραμμάτων. Το τμήμα αυτό ενεργοποιείται εφόσον η Εταιρεία αναλάβει ρόλο Ε.Φ.Δ. προγραμμάτων.
 • Τμήμα Εμπορικής Ανάπτυξης. Το τμήμα αυτό ενεργοποιείται εφόσον η Εταιρεία αναλάβει την εμπορική λειτουργία επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.
 1. Την Διεύθυνση Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία αποτελείται από:
 • Τμήμα D.M.O. (Destination Management Organization / Οργανισμός Διαχείρισης/Μάρκετινγκ Προορισμού).
 • Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Τουριστικής Προβολής
 • Τμήμα Εθιμοτυπίας

Όσον αφορά τις δράσεις της «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» έχουν ήδη υπογραφεί με το Δήμο Κω, από τις 17 Δεκεμβρίου 2021, οι εξής εννέα προγραμματικές συμβάσεις:

 • Π.Σ. για την Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Ε. Κω.

Κωδ 6737.0040 – 74.000 €

 • Π.Σ. για την Κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη οδοσήμανσης Δ.Ε. Ηρακλειδών 6737.0035 – 20.000 €
 • Π.Σ. για την Κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη οδοσήμανσης Δ.Ε. Δικαίου.

Κωδ 6737.0038 – 20.000 €

 • Π.Σ. για την Εκπόνηση στατικής μελέτης ενίσχυσης και αρχιτεκτονικής - Η/Μ μελέτης για το πρώην δημοτικό σχολείο Καρδάμαινας

Κωδ 6737.0044 – 20.000 €

 • Π.Σ. για την Εκπόνηση στατικής μελέτης ενίσχυσης και αρχιτεκτονικής - Η/Μ μελέτης για το πρώην δημοτικό σχολείο Κεφάλου.

Κωδ 6737.0045 – 20.000 €

 • Π.Σ. για την Δημιουργία ψηφιακού μητρώου απόδημων Κώων και μητρώου Κώων επιστημόνων με διακεκριμένη δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κωδ 6737.0036 – 18.000 €

 • Π.Σ. για την Αποτύπωση αγροτικής οδού από το ξενοδοχείο Αίολος έως διαμερίσματα Byron και διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής ποδηλατόδρομου.

Κωδ 6737.0037 – 36.000 €

 • Π.Σ. για την Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης.

Κωδ 6737.0041 – 20.000 €

 • Π.Σ. για την Εκπόνηση μελετών επισκευής, αποκατάστασης, υδροδότησης και ηλεκτροδότησης των κτιρίων των θερμών πηγών, καθώς και όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων έως και της άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Κωδ 6737.0046 – 50.000 €

Προς υπογραφή, εντός του Ιανουαρίου 2022, οδεύει η δέκατη με θέμα:

 • Βιώσιμο επιχειρηματικό σχήμα για την οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των θερμών πηγών εμπρός Θέρμης.

Κωδ 6737.0039 – 30.000 €

Με τον Δήμο Αστυπάλαιας βρίσκεται στην τελική φάση υπογραφής προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση όλων των μελετών για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού, ποσού περίπου 40.000 €.

Με τον Δήμο Νισύρου βρίσκεται στην τελική φάση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση όλων των μελετών για την αξιοποίηση των θερμών πηγών Νισύρου.

Επίσης, στις 2 Δεκεμβρίου 2021 η «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2005 για τον προγραμματισμό, την ωρίμανση, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Συμμετέχει με πρωτοβουλία της διοίκησης στο πρόγραμμα LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA «Αγροτική παραγωγή και τουρισμός: Κλιματικές Υπηρεσίες για την ενδυνάμωση και προστασία των μεσογειακών χωρών μέσω συμμετοχικής συμβιωτικής προσέγγισης», το οποίο αποτελεί ένα διεθνές project με συμμετοχή διαφόρων φορέων οι οποίοι εδρεύουν κυρίως σε περιοχές της Μεσογείου. Η πρόταση έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη που ανήκουν στις αλυσίδες αξίας της Μεσογειακής Γεωργίας και Τουρισμού με πληροφορίες, εργαλεία λήψης αποφάσεων, βιώσιμες λύσεις συμβίωσης και επιχειρηματικά μοντέλα που θα τους βοηθήσουν στην προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έως το 2050.

Επίσης, o ΚΩΑΝ θα συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ. για την υλοποίηση δράσης με θέμα «τα οφέλη της Ανακύκλωσης».

Η «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» αποτελεί ιδρυτικό μέλος στην υπό σύσταση «ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ».

Στις 23 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ Α 250/23.12.2021) όπου στα άρθρα 4 και 5 αναφέρονται:

Άρθρο 4

Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 1. Oι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δύνανται να λειτουργήσουν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μετά από απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α. ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) κατά περίπτωση και τροποποίηση του καταστατικού τους σκοπού με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.
 2. Oι ήδη υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εταίρους Ο.Τ.Α. δύνανται να λειτουργήσουν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μετά από απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α. και τροποποίηση του καταστατικού τους με απόφαση του αρμοδίου καταστατικού οργάνου τους και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο καταστατικό τους.

Άρθρο 5

Σκοποί Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 1. Οι σκοποί του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι:

α) Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά,

β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, όπως αξιοθέατα, προσβασιμότητα-μεταφορές, εγκαταστάσεις-διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες,

γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,

δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,

στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,

ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,

η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής του προορισμού,

θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική με την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών,

ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και

ια) η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού.

 1. Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) να συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί ειδικότερα κατ’ αναλογική εφαρμογή των περ. γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, να συνεργάζεται με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης.

Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύνανται, επίσης, να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.

Γίνεται αντιληπτό ότι οι Δήμοι μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών τους αναλαμβάνουν ζωτικές αρμοδιότητες στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος.

Ως κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές, οι Δήμοι Κω, Αστυπάλαιας και Νισύρου θεωρούμε αναγκαίες της αποφάσεις των Δημοτικών μας Συμβουλίων ώστε να προχωρήσουμε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 4 του Ν.4875/2021 στην μετατροπή του «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» και σε Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

Παράλληλα ο Δήμος Κω, προβλέποντας τις νέες αρμοδιότητες που καλείται να αναλάβει ο «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.», έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έτους 2022 τις κάτωθι προγραμματικές συμβάσεις για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 320.000 € :

 • Προγραμματική σύμβαση για το σχεδιασμό, την υλοποίησης και παρακολούθηση της τουριστικής προβολής του Δήμου Κω.

Κωδ 6737.0047 - 25.000 €

 • Προγραμματική σύμβαση για τη διαφήμιση του Δήμου Κω ως τουριστικός προορισμός. Περιλαμβάνει την προώθηση και διαφήμιση σε σύγχρονα ψηφιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συνδιαφήμιση της Κω με εταιρείες (όπως tour operators, αεροπορικές εταιρείες).

Κωδ 6737.0048 - 130.000 €

 • Προγραμματική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης επισκεπτών (στελέχωση info kiosk και σημείων πληροφόρησης), στελέχωση γραφείου ενημέρωσης για Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή ΜΜΕ.

Κωδ 6737.0049 - 80.000 €

 • Προγραμματική σύμβαση για την συμμετοχή του Δήμου Κω σε διεθνείς και ευρωπαϊκές τουριστικές εκθέσεις (είτε ψηφιακά ή δια ζώσης) και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ή δράσεων που αφορούν δημόσιες σχέσεις.

Κωδ 6737.0050 - 60.000 €

 • Προγραμματική σύμβαση για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων & ρουχισμού, δράσεων εθιμοτυπίας, προμήθεια ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού για τις ανάγκες της προβολής, της προώθησης και της διαφήμισης.

Κωδ 6737.0051 - 25.000 €

            Η υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στις προγραμματικές συμβάσεις είναι σίγουρο πως θα συμβάλλουν με καταλυτικό τρόπο στην αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και την αναπτέρωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του τόπου μας.

            Να σημειωθεί πως ο προϋπολογισμός των δράσεων διαχείρισης και προώθησης προορισμού είναι σαφώς ενισχυμένος σε σχέση με προηγούμενα έτη. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων, ως μέσων μεγιστοποίησης των θετικών αποτελεσμάτων που θα αποφέρουν οι προαναφερθείσες δράσεις στην τοπική κοινωνία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την ψήφιση πρότασης λειτουργίας του «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε» και ως Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και τροποποίησης του καταστατικού του σκοπού με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ Α 250/23.12.2021).

ADVERTORIALS