Καθαρισμοί ρεμάτων και χειμάρρων ποταμών

Καθαρισμοί ρεμάτων και χειμάρρων ποταμών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ

Αποπερατωθήκαν οι εργασίες καθαρισμού στην Κοινότητα Πυλίου μαζί με τον συνάδελφο και Πρόεδρο της Κοινότητας Πυλίου Κεφαλιανό Αναστάσιο κατά το διάστημα του φθινοπώρου, συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία Αντιπλημμυρικών φαινομένων  στις περιοχές, όπου είχαν εντοπιστεί τα περισσότερα προβλήματα .

ΣτονΆγιο Γεώργιο όπισθεν της εκκλησίας, στον Άγιο Νικόλαο, στον Λινοπότη και στον κεντρικό αύλακα στο Μαρμάρι όπου συνέδραμαν φορτωτής ,εκσκαφέας και φορτηγό.

Επίσης έγιναν πολλές παρεμβάσεις εσωτερικά των χειμάρρων με χειρωνακτικές εργασίες από το προσωπικό και των δύο κοινοτήτων .

Ευχαριστούμε το προσωπικό καθημερινότητας , τους χειριστές μηχανημάτων έργου και τους οδηγούς.

Ο   πρόεδρος

της Κοινότητας Ασφενδιού

Γιωργαλλής Μιχαήλ

ADVERTORIALS