Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε ΜΕΙΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗσυνέρχεται το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 στις 18.00, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5),με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
  1. Ψήφιση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κω, των Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων <ενταγμένων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης>, (σύνολο Ο.Π.Δ. Δήμου Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεων). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

Γραφείο Τύπου

ADVERTORIALS