Σε ειδική συνεδρίαση συνέρχεται εκ΄ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, με μοναδικό θέμα την “ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019”.

Σε ειδική συνεδρίαση συνέρχεται εκ΄ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, με μοναδικό θέμα την “ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019”.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε ειδική συνεδρίαση συνέρχεται εκ΄ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, στις 18:00, μετά την από 22/11/2021 ματαιωθείσα ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (Α.Π. εισερχ.: 29299/18-11-2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006,

με το παρακάτω μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 

“ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019”.

Γραφείο Τύπου

bnhjvhgcfxds.JPG

ADVERTORIALS