Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω, για την εκλογή νέου Προέδρου και νέου Γραμματέα

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω, για την εκλογή νέου Προέδρου και νέου Γραμματέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μεικτή ειδική συνεδρίαση (Δια Ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, την ερχόμενη Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 11.00 στην αίθουσα της Αγίας Τριάδας στην Αντιμάχεια, σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση του Προεδρεύοντος Συμβούλου Παναγιώτη Αβρίθη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ  ΜΕΙΚΤΗ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  (ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  ΣΤΙΣ  21  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2021,  ΗΜΕΡΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΠΜ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ.:  643/Α.Π.: 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. “Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,” τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, για:  

Αποδοχή των υπ’ αριθμ. 29447/19-11-2021 και 29432/19-11-2021 παραιτήσεων κ. Καλλούδη Ιωάννη από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και κας Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσίας από το αξίωμα της Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση αποδοχής εκλογή νέου Προέδρου και  νέου Γραμματέα του Σώματος αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

Παναγιώτης Αβρίθης

ADVERTORIALS