Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 9 Νοεμβρίου το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 9 Νοεμβρίου το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω - Δείτε τα θέματα

 

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του covid -19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης τις 10:00πμ και λήξης τις 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 55/Α΄/11.03.2020 και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις εγκύκλιους 163 με ΑΠ: 33282/29.5.2020, 426 με ΑΠ: 77233/13.11.2020 και 643 με ΑΠ 69472/24.09.2021, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Καταβολή εισφοράς 1% του άρθρου 13 της περ. α της παρ.1 του Ν.2963/2001 για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2021.
 2. Έγκριση Προγράμματος Δράσης της ΛΕ. ΦΙ Δήμου Κω για το έτος 2022.
 3. Έγκριση Προγράμματος Δράσης του ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για το έτος 2022.
 4. Καθορισμός εκ νέου των περιόδων διανομής τροφίμων σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 91/2020 απόφαση του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω για τη Δομή Σβουρένειο ΚΔΑΠ AμεΑ Δήμου Κω.
 6. Αποδοχή οικειοθελών αποχωρήσεων υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ της ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης.
 7. Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 8. Έγκριση συνεργασίας του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ με αμμισθί επιστημονικό συνεργάτη.
 9. Έγκριση χειμερινού προγράμματος δρομολογίων.
 10. Αποδοχή δωρεάς.
 11. Ενημέρωση του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακοπής των συγχωνευμένων στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ επιχειρήσεων με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ (ΑΦΜ: 99969931) και ΚΕΔΗΚ (ΑΦΜ: 099271901) και εξουσιοδότηση της Προέδρου της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για περαιτέρω ενέργειες.
 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 69/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 55 του νόμου 4839/2021.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 14. Ψήφιση Πιστώσεων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

                       ΤΕΛΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ADVERTORIALS