Όραμα + Δράση: «400.000 χιλιάδες ευρώ από το ταμείο του δήμου για μια θέση στο δ/σ της ΦΟΔΣΑ ΑΕ και κάτι… ψίχουλα»

Όραμα + Δράση: «400.000 χιλιάδες ευρώ από το ταμείο του δήμου για μια θέση στο δ/σ της ΦΟΔΣΑ ΑΕ και κάτι… ψίχουλα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

                    ΟΡΑΜΑ + ΔΡΑΣΗ

«400.000 χιλιάδες ευρώ από το ταμείο του δήμου για μια θέση στο δ/σ της ΦΟΔΣΑ ΑΕ και κάτι… ψίχουλα».

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου μας δήλωσε ότι πρόκειται περί «απλής ενημέρωσης»!

Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου είχε ως εξής:

« Ενημέρωση και έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τιμολογιακή πολιτική έτους 2021 ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.»

Επικαλεστήκαμε το άρθρο 242 του 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο:

«Το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του άρθρου 237, καθώς και το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του ΦΟΔΣΑ, αποστέλλονται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των δήμων μελών του ΦΟΔΣΑ προς παροχή γνώμης μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ.»

Τους επισημάναμε ότι:

Α) Το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του άρθρου 237, καθώς και το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του ΦΟΔΣΑ (υπάρχει;) οφείλατε να τα φέρετε στο δημοτικό συμβούλιο το αργότερο μέχρι 30 Ιουλίου όχι απλά για ενημέρωση αλλά για έκφραση γνώμης άρα η γνωμοδοτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για τα δύο σχέδια ήταν επιβεβλημένη εκ του νόμου!

Β) Η εισαγωγή του θέματος είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου η δε εισήγηση του κυρίου Νικηταρά αντίκειται στον ίδιο το νόμο -όπως τον παραθέσαμε παραπάνω - για όποιον δημοτικό σύμβουλο Κω – αν υπάρχει έστω και ένας – που να την διάβασε.

Τι κρύβεται όμως πίσω από την ιδιότυπη λειτουργία αυτής της δημοτικής αρχής;

Θυμίζουμε ότι:

Χωρίς απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των εταίρων ΟΤΑ ιδρύθηκε ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, ορίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο, πέρασε το καταστατικό της ΑΕ στην οποία εκχωρήθηκε η λειτουργία και του ΧΥΤΑ Κω.

Σήμερα αυτό που αποκρύπτεται τεχνηέντως από τον κύριο Νικηταρά κυρίως ως μέλος του δ/σ. της ΑΕ. είναι ότι:

-το κόστος λειτουργίας των ΧΥΤΑ πολλαπλασιάστηκε στο όνομα της ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής για την οποία και τις επιπτώσεις της δεν είπαμε κουβέντα !

- ο δήμος της Κω κατέβαλε, ως μετοχικό κεφάλαιο, 194.500 χιλιάδες ευρώ!

- η ετήσια συνδρομή του δήμου στην ΦΟΔΣΑ ΑΕ ανέρχεται στα 202.000 χιλιάδες ευρώ την ώρα που δαπανά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ των Κώων πολιτών για την θρυλική πλέον αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κατάρρευση που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2016!

Κυρίως όμως αποκρύπτεται ότι από το επενδυτικό πρόγραμμα της ΦΟΔΣΑ για το 2021 το οποίο ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ ο δήμος της Κω θα πάρει(;) μόλις 50.000 ευρώ για κάτι… μελέτες!

Δόθηκαν δηλαδή από το ταμείο του δήμου 396.500 χιλιάδες ευρώ ερήμην του δημοτικού συμβουλίου για να πάρουμε (;) μόλις 50.000!

Κατά τα λοιπά το δημοτικό συμβούλιο Κω, ως πειθήνιο όργανο, «ενημερώθηκε» και γνώμη δεν εξέφρασε …

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ