Άγονος ο διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κανάρη. Απευθείας μίσθωση του Αδόμητου ακινήτου με απόφαση του Δ.Σ. Κω

Άγονος ο διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κανάρη. Απευθείας μίσθωση του Αδόμητου ακινήτου με απόφαση του Δ.Σ. Κω

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18675/29.07.2021 έγγραφο του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Κω, δεν κατατέθηκε φάκελος προσφοράς για τη «Μίσθωση Αδόμητου ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή της οδού Κανάρης στην πόλη της Κω έκτασης 900-950 τ.μ.» και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά της πόλης, με αποτέλεσμα την κήρυξη του διαγωνισμού δημοπρασίας ως άγονου και την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας μίσθωση του Αδόμητου ακινήτου.

Σύμφωνα με το αρχικό ρεπορτάζ του Kosnews24.gr η μίσθωση θα ισχύει για 20 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο και με την προϋπόθεση ότι το επιθυμούν και οι δύο πλευρές.