Την χορήγηση των αποφάσεων που αφορούν την επέκταση του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου Ζηπαρίου, ζητάει η Ι. Ρούφα

Την χορήγηση των αποφάσεων που αφορούν την επέκταση του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου Ζηπαρίου, ζητάει η Ι. Ρούφα
Προς πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω.
Κύριε Χρυσόπουλε, 
 
Σε συνέχεια του ερωτήματος που έθεσα στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής επανέρχομαι με το παρακάτω αίτημα:
 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε όλα όσα προκύπτουν από την συνέντευξη του προέδρου της κοινότητας Ασφενδιού στην Δημοτική Τηλεόραση Κω την οποία σας επισυνάπτω:
 
-Τη μελέτη που αφορά στην επέκταση του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου Ζηπαρίου.
την απόφαση του συλλογικού οργάνου που ενέκρινε αυτή τη μελέτη(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) καθώς οι "αποφάσεις" τόσο του κοινοτικού συμβουλίου Ασφενδιού όσο και της ΕΠΖ έχουν γνωμοδοτικό και μόνο χαρακτήρα.
-τη διενέργεια διαγωνισμού, το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών  και την απόφαση ανάθεσης της παρέμβασης σε ιδιώτη.
 
Για την διευκόλυνσή σας επισυνάπτω, επίσης, τις "αποφάσεις" της Κοινότητας Ασφενδιού και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Κω.
Παρακαλούμε για την άμεση χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου της παρούσας αίτησης.

https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%A7%CE%A5%CE%A9%CE%9B%CE%95-%CE%97%CE%97%CE%A5?inline=true

Εν αναμονή των ενεργειών σας.
Ρούφα Ιωάννα.