Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ - Δείτε τα θέματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, η οποία για την αποφυγή διάδοσης του covid-19 θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 με ώρα έναρξης τις 10:00π.μ. και λήξης τις 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. φύλλου 55/Α΄/11.03.2020 και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις εγκύκλιους 163 με ΑΠ: 33282/29.5.2020 και 426 με ΑΠ: 77233/13.11.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Καταβολή εισφοράς 1% του άρθρου 13 της περ. α της παρ.1 του Ν.2963/2001 για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2021.
  2. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο ΣβουρένειοΚΔΑΠΑμεΑ. για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Αυγούστου 2022.
  3. Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμόν 480/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμόν 494/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω.
  4. Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμόν 581/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω.
  5. Έγκριση προμήθειας υλικών καθαριότητας και συναφών ειδών για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για το έτος 2021.
  6. Έγκριση διαπιστωτικής πράξης υπαλλήλου ΙΔΟΧ.
  7. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
  8. Αποδοχή δωρεών.
  9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
  10. Ψήφιση Πιστώσεων.

Γραφείο Τύπου