Η μελέτη ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Κω - Δείτε ποιες περιοχές αφορά και τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν

Η μελέτη ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Κω - Δείτε ποιες περιοχές αφορά και τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω η μελέτη για τον Ηλεκτροφωτισμό της Δημοτικής Ενότητας Κω, ενώ αποφασίστηκε και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου το οποίο θα πραγματοποιηθεί με εργολαβία!

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κω» και προβλέπει από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων την αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού, την εξαγωγή και απομάκρυνση καταστραφέντος τσιμεντοϊστού και την εκ νέου τοποθέτηση οδικού φωτισμού στις οδούς:

1. Μακρυγιάννη (συνολικού μήκους 1145 m και πλάτους 9 m)
2. Μπουμπουλίνας (συνολικού μήκους 430 m και πλάτους 7.5 m)
3. Εθνικής Αντίστασης (συνολικού μήκους 1295 m και πλάτους 8.30 m)
4. Παπαναστασίου (συνολικού μήκους 1030 m και πλάτους 7.50 m έως 9 m)
5. Κώων Ολυμπιονικών (συνολικού μήκους 768 m και πλάτους έως 6 m)
6. Πεζόδρομοι στην Αβέρωφ (συνολικού μήκους 150 m και πλάτους 2 m)
7. Ολυμπίας ( συνολικού μήκους 1390 m και πλάτους 8m)
8. Ψαλίδι - Οδυσσέα Ελύτη (συνολικού μήκους 1060 m και πλάτους 6 m)

• ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


Οδός Μακρυγιάννη συνολικού μήκους 1145 m:
Η εγκατάσταση θα ηλεκτροδοτείται από δυο νέες παροχές που περιλαμβάνουν συνολικά 52 ιστούς. Προβλέπονται δύο ξεχωριστές αναχωρήσεις για κάθε παροχή.

Οδός Μπουμπουλίνας συνολικού μήκους 430 m:
Η εγκατάσταση θα ηλεκτροδοτείται από μια παροχή, ήδη εγκατεστημένη. Προβλέπονται δύο ξεχωριστές αναχωρήσεις, που περιλαμβάνουν συνολικά 20 ιστούς

Οδός Εθνικής Αντίστασης συνολικού μήκους 1295 m:
Η εγκατάσταση θα ηλεκτροδοτείται από δύο παροχές, ήδη εγκατεστημένες. Προβλέπονται δύο ξεχωριστές αναχωρήσεις, που περιλαμβάνουν συνολικά 59 ιστούς.

Οδός Παπαναστασίου συνολικού μήκους 1030 m:
Η εγκατάσταση θα ηλεκτροδοτείται από δύο νέες παροχές. Όπου η οδός έχει πλάτος μεγαλύτερο από 8m (για συνολικό μήκος 130m) θα εγκατασταθούν ιστοί 8 m. Προβλέπονται δύο ξεχωριστές αναχωρήσεις για κάθε παροχή που περιλαμβάνουν συνολικά 47 ιστούς (39 ιστούς ύψους 6m και 8 ιστούς ύψους 8m).

Οδός Κώων Ολυμπιονικών συνολικού μήκους 768 m:
Η εγκατάσταση θα ηλεκτροδοτείται από μια νέα παροχή. Προβλέπονται δύο ξεχωριστές αναχωρήσεις για την παροχή που περιλαμβάνει συνολικά 35 ιστούς

Πεζόδρομοι κάθετοι στην Αβέρωφ συνολικού μήκους 150 m:
Η εγκατάσταση θα ηλεκτροδοτείται από μια νέα παροχή. Προβλέπονται δύο ξεχωριστές αναχωρήσεις για την παροχή που περιλαμβάνουν συνολικά 10 ιστούς

Οδός Ολυμπίας συνολικού μήκους 1390 m:
Η εγκατάσταση θα ηλεκτροδοτείται από δυο νέες παροχές. Προβλέπονται δύο ξεχωριστές αναχωρήσεις για κάθε παροχή που περιλαμβάνουν συνολικά 60 ιστούς.

Οδός Οδυσσέα Ελύτη (Ψαλίδι) συνολικού μήκους 1060 m:
Η εγκατάσταση θα ηλεκτροδοτείται από δυο παροχές, ήδη εγκατεστημένες. Προβλέπονται δύο ξεχωριστές αναχωρήσεις για κάθε παροχή που περιλαμβάνουν συνολικά 51 ιστούς.

• ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ


Χαλύβδινος ιστός ύψους 6 m για τις οδούς: Μπουμπουλίνας, Εθνικής Αντίστασης, Ολυμπίας, Παπαναστασίου, Κώων Ολυμπιονικών, Οδυσσέα Ελύτη
Χαλύβδινος ιστός ύψους 8 m για τις οδούς: Μακρυγιάννη, Παπαναστασίου
Χαλύβδινος ιστός ύψους 3 m για τους πεζόδρομους στην οδό Αβέρωφ

θικ,.JPG

• ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Για τις οδούς Μακρυγιάννη, Μπουμπουλίνας, Εθνικής Αντίστασης, Παπαναστασίου, Κώων ολυμπιονικών. Ολυμπίας, Οδυσσέα Ελύτη.
Οι βραχίονες στήριξης των φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/02.07.86, (φεκ 573β/09.09.86).


Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας μονός προβολής 0.65-1.00m., με κλίση 0-15ο προς την οριζόντια. Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εμπόδια που εμποδίζουν την διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα πρέπει να εξασφαλίζει κάμψη των καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.

κξηνβωψχ.JPG

• ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED


Το φωτιστικό σώμα θα είναι τύπου οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED, για εγκατάσταση σε ιστό με βραχίονα, i) ισχύος 50 -80 W για τις οδούς Μπουμπουλίνας, Εθνικής Αντίστασης, Ολυμπίας, Παπαναστασίου, Κώων Ολυμπιονικών, Οδυσσέα Ελύτη, ii) ισχύος 80-110 W για τις οδούς Μακρυγιάννη, Παπαναστασίου, και iii) φωτιστικό επι κεφαλής ιστού ισχύος 25-50 W για τους ιστούς στους πεζόδρομους της οδού Αβέρωφ.

Πιο συγκεκριμένα:

i και ii) Σώμα και κέλυφος κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Bαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία, σε χρώμα πανομοιότυπο με αυτό του ιστού. Το κέλυφος θα πρέπει να ανοίγει μέσω άρθρωσης και κλειδί τύπου κοχλία ή μέσω ειδικού κουμπώματος προς τα άνω, με σκοπό την εύκολη και ασφαλή συντήρηση χωρίς να χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό από τον ιστό. Το φωτιστικό θα έχει FULL CUT-OFF συμμετρική κατανομή φωτισμού για αντιθαμβωτικού τύπου κατανομή της φωτεινής ροής, βάσει της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού CIE και των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 13201 και EN 13032. Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει σήμανση CE, ENEC. EN 62471 και πρότυπο Φωτοβιολογικής Καταλληλότητας EN 62031.


Ενδεικτικός τύπος:

γηβωψ ψ.JPG

iii) Σώμα και Κέλυφος κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. Φωτιστικό σε σχήμα “τετραγωνικού πρίσματος”. Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές. Για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος αυτού προτείνεται η εφαρμογή ενός τελικού σταδίου ηλεκτροστατικής βαφής με ειδικό διάφανο ανθεκτικό πολυεστερικό βερνίκι πούδρας (προαιρετική επιλογή). Διαχύτης κατασκευασμένος από επίπεδο γυαλί, πάχους 4mm, ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε θερμότητα. Αποσπώμενη οπτική μονάδα των LEDs για εύκολη συντήρηση μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου – connector.

βργωφδψ.JPG