Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Κω, στις 5 & 6 Ιουνίου

Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Κω, στις 5 & 6 Ιουνίου