Σε ιδιώτη η ανάθεση της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων στην Κω, κατά την τουριστική περίοδο 2021

Σε ιδιώτη η ανάθεση της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων στην Κω, κατά την τουριστική περίοδο 2021

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω αποφάσισε την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής αστικών αποβλήτων σε ιδιώτη.

Σε ιδιώτη θα ανατεθεί η εκτέλεση εργασιών αποκομιδής αστικών αποβλήτων, λόγω αδυναμίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & καθαριότητας του Δήμου Κω για επταήμερη (ανά εβδομάδα) αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών κατά την τουριστική περίοδο 2021.

Η διαδικασία πρόσληψης τόσο των εργατών & οδηγών καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα Ι.Δ.Ο.Χ. 8μήνου (θα γίνει τον Σεπτέμβριο 2021), όσο και των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. COVID-19 (6 οδηγών & 64 εργατών) έχει «παγώσει», με αποτέλεσμα να εκτιμάται για την υπηρεσία Καθαριότητας η αδυναμία για επταήμερη (ανά εβδομάδα) αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών κατά την κρίσιμη τουριστική περίοδο 2021 και δεδομένης της αυστηρής τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω της πανδημίας COVID-19.