Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω : Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 7 ατόμων

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω : Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  7 ατόμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω θα προσλάβει 7 εργαζόμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών λόγω της πανδημίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τηνΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται καθώς και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν το χρονικό διάστημα (ημερολογιακά και διάρκεια), κατά το οποίο τυχόν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής του.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για την προϋπηρεσία του.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου λόγω COVID-19 της αριθμ. ΔΙ∆ΑΔ/Φ64/420/16446/17-9-2020 με ΑΔΑ : ΩΔΧ746Μ7Λ6-956) και ότι δεν θα κάνουν χρήση οποιασδήποτε διευκόλυνσης (άδειες ειδικού σκοπού κλπ.) λόγω COVID-19.
  7. Για θέση ΤΕ και ΠΕ Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ ( όπως ορίζεται στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) /Απόδειξη χειρισμού Η/Υ (17-9-2020) του ΑΣΕΠ ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ1/2021 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποφυγή διασποράς του covid-19 η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνο 2242029130.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τρίτη24/02/2021 και ώρα 10:00π.μ. έως και Πέμπτη25/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Για το Δ.Λ.Τ ΚΩ

Χόνδρος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Δ.Σ