Επιστολή του Επάρχου Κω - Νισύρου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα τη στελέχωση του κτηματολογίου Κω - Λέρου

Επιστολή του Επάρχου Κω - Νισύρου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα τη στελέχωση του κτηματολογίου Κω - Λέρου

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ ΚΩ - ΝΙΣΥΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩ-ΛΕΡΟΥ

Screenshot - 15_1_2021 , 6_05_07 μμ.pngScreenshot - 15_1_2021 , 6_06_01 μμ.png