Εγκρίθηκε το προσχέδιο του καταστατικού της Α.Ε. Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Εγκρίθηκε το προσχέδιο του καταστατικού της Α.Ε. Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, χθες 30 Δεκεμβρίου, το προσχέδιο του Καταστατικού της Α.Ε. Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  των Δήμων Κω - Αστυπάλαιας - Νισύρου, με την επωνυμία: «ΚΩ.ΑΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με έδρα τον Δήμο Κω.

Να σημειωθεί πως όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας κατέγραψαν την έντονη αντίθεση τους με τη δημιουργία του Αναπτυξιακού οργανισμού, με την παράταξη Όραμα + Δράση να αποχωρεί από τη συνεδρίαση.

Με 16 ψήφους υπέρ και 13 κατά, των παρόντων μελών, πέρασε κατά πλειοψηφία η έγκριση του προσχεδίου, ενώ αποφασίσθηκε και ο ορισμός του Δημάρχου Κω Θεοδόση Νικηταρά ως εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.


Τι είναι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις, και έχουν ως σκοπό, ιδίως, την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής, την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και την εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.