Στην έγκριση της σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Στην έγκριση της σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Παράθυρο ευκαιριών  και πόρων για την ανάπτυξη του  Νοτίου Αιγαίου,  η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας

Γ. Χατζημάρκος: «Οι χαμένες ευκαιρίες για τα νησιά μας ανήκουν στην περίοδο εκείνων που σήμερα καταψήφισαν την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Όχι στη δική μας».

 

Στην έγκριση της σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη χθες, Δευτέρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την ψήφιση κατά πλειοψηφία της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, του σχεδίου Καταστατικού και του ορισμού μελών, εκπροσώπων στο ποσοστό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ο οποίος συστήνεται από την Περιφέρεια  και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνιστά ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο που θα δώσει τη δυνατότητα της απορρόφησης των νέων πόρων που πρόκειται να εισρεύσουν στην Περιφέρεια μέσα από τα 70 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα, μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που θέτει το πρόγραμμα (31/12/2023), ώστε να μην χαθεί καμία αναπτυξιακή ευκαιρία για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγούμενος το θέμα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για να νησιά του Νοτίου Αιγαίου μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όσον αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο νέος θεσμός του Αναπτυξιακού Οργανισμού, οποίος θα δώσει την ευχέρεια  στην Περιφέρεια να βελτιώσει τη στήριξη που ήδη παρέχει στους Δήμους για τη υλοποίηση των τεχνικών προγραμμάτων τους. Η ανάγκη σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού ενισχύεται και από το γεγονός της στελεχιακής αποδυνάμωσης των ΟΤΑ κατά τα τελευταία χρόνια. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως τόπου με σημαντικές ευκαιρίες προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

 

Μετά την κατά πλειοψηφία ψήφιση της σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος  δήλωσε:

«Οι χαμένες ευκαιρίες για τα νησιά μας ανήκουν στην περίοδο εκείνων που σήμερα καταψήφισαν την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Όχι στη δική μας. Αυτοί που καταψήφισαν, στράφηκαν ευθέως κατά της ανάπτυξης των νησιών, αφού ο Οργανισμός αυτός της Περιφέρειας είναι απαραίτητος για να συνεχίσει να στηρίζει τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου».

Ιδρυτές μέτοχοι του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  ( με 51% του μετοχικού κεφαλαίου)   και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (με  49% του μετοχικού κεφαλαίου). Έδρα του Οργανισμού θα είναι ο Δήμος Ρόδου,  με υποκατάστημα στον Δήμο Σύρου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Σκοπούς του Αναπτυξιακού Οργανισμού  αποτελούν μεταξύ των άλλων:

 1. Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ενδεικτικά τηςΠεριφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Ένωσης Περιφερειών, των ΟργανισμώνΤοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα,συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων,επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικώνσυμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ηυποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΠεριφέρειαςΝοτίου Αιγαίου καθώς και των υπηρεσιών τους κατά την άσκησητων αρμοδιοτήτων τους.
 1. Η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΠεριφέρειαςΝοτίου Αιγαίου, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικήςκαι γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότηταςζωής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 1. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογήσχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 1. Η ωρίμανση και η υλοποίηση τεχνικών έργων.
 1. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομώνκαι προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστικήδραστηριότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο σχεδιασμός και ηεφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμισητου τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικήςεμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικήςκληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ΝοτίουΑιγαίου, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης,την προσέλκυση επενδύσεων, την εξεύρεση νέων αγορών, την αξιοποίησητης θαλάσσιας οικονομίας και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και τηνανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
 1.  Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα ηενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως ηανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεωνκαι συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενωνπροϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σεεπώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενουπροϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας καθώς και πάσα σχετική ή μηεμπορική δραστηριότητα.
 1. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών γιατην παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιώνκαι υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, τουδημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματαχρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικώνδράσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας καθώς και για τηναξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνώνχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούςσκοπούς.
 1. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της Περιφέρειαςαπό οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικέςδυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους καιμέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
 1. Η ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της υγιούς και βιώσιμηςεπιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση τωνυφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με ιδιαίτερη

βαρύτητα στην νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και εξωστρεφήεπιχειρηματικότητα.

 1. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής

πολιτικής και συνοχής.

 1. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά  ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίαςκαι νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και ηανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και ψηφιακής σύγκλησης.
 1. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων καιενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινούκαθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίαςσχετικά.
 1. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα,καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων καιάλλων εκδηλώσεων.

Οι σκοποί του Οργανισμού  μπορεί να υλοποιούνται και εκτός του γεωγραφικούχώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώςκαι στο εξωτερικό. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του, εκτός από τηναξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, φορείς, οργανισμούς, κ.λ.π. που επιδιώκουντους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς,  για την προώθησητων αναπτυξιακών σκοπών της Περιφέρειας.

 

Το Γραφείο Τύπου