Σημαντικά θέματα για την Π.Ε. Κω στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Σημαντικά θέματα για την Π.Ε. Κω στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ - ΝΙΣΥΡΟΥ

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι αύριο, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη. Μεταξύ των προς ψήφιση θεμάτων είναι τα παρακάτω ενδιαφέροντος Π.Ε. Κω:

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο-κατακύρωσης διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 91509 του έργου: «Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Κω».
  2. Έγκριση 3ου πρακτικού (2ο Στάδιο: Έλεγχος «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» - «Κατακύρωση Σύμβασης») διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος: 88028, του έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στη νήσο Κω».
  3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Νισύρου για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Αγωγός μεταφοράς λυμάτων Μανδράκι – ΕΕΛ Δήμου Νισύρου».
  4. Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της ΠΝΑΙ και του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω για το έργο «Δημιουργία Ιπποκράτειου περιβαλλοντικού πάρκου ιστορίας της Ιατρικής στη νήσο Κω».