Συνεδριάζει του Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει του Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει του Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου τη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου και ώρα 13.45 µ.µ. µε τηλεδιάσκεψη.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

Screenshot - 26_11_2020 , 9_05_30 πμ.pngScreenshot - 26_11_2020 , 9_05_55 πμ.pngScreenshot - 26_11_2020 , 9_07_11 πμ.pngScreenshot - 26_11_2020 , 9_07_32 πμ.png