Εγκρίθηκε η αναβάθμιση του πάρκινγκ στην είσοδο της πόλης - Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν

Εγκρίθηκε η αναβάθμιση του πάρκινγκ στην είσοδο της πόλης - Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, το οποίο συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η εκτέλεση του έργου με την μέθοδο της εργολαβίας της περίφραξης, διαμόρφωσης και δημιουργίας συστήματος ασφαλείας στον οργανωμένο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Κω.

Η Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη εισηγούμενη το θέμα,σημείωσε τα εξής:


Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η κατασκευή και η τοποθέτηση περίφραξης ή δημιουργία συστήματος ασφάλειας, διπλής μπάρας ασφαλείας εισόδου – εξόδου βαρέων οχημάτων και ο ηλεκτροφωτισμός στο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης στην Δ.Ε. Κω.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω :

 Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης από πλέγμα με θερμό γαλβάνισμα, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμαRAL 6005 (πράσινο), πάχους 4,5 mm.
Το μάτι του πλέγματος θα είναι 5x15 cm συνολικού ύψους 2 μέτρα. Θα έχει τέσσερις (4) νευρώσεις μια σε κάθε άκρο και δυο (2) στην μέση. Οι νευρώσεις θα γίνουν με γωνία 105ο στο πλέγμα και η μέγιστη απόσταση κορυφής από την κολώνα θα είναι 36 mm. Οι κολώνες θα είναι 50x50 mm, πάχους 1,5 mm και θα είναι γαλβανισμένες και βαμμένες ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL6005 (πράσινο). Το ύψος τους θα είναι 2 μέτρα και θα διαθέτουν προτρυπημένη βάση για εύκολη τοποθέτηση. Η κάθε κολώνα θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξαρτήματα στερέωσης του πλέγματος με τις βίδες τους και μια πλαστική τάπα. Σε τμήμα της περίφραξης θα τοποθετηθεί συρόμενη πόρτα μήκους 8 μέτρων και ύψους 2 μέτρων χωρίς μηχανισμό, η οποία θα κατασκευαστεί με τα ίδια υλικά και θα είναι ίδιου σχεδίου με την υπόλοιπη περίφραξη.

 Καθαίρεση σκυροδεμάτων για τη δημιουργία εισόδου και εξόδου από και προς τον χώρο στάθμευσης.

 Κατασκευή νησίδας από σκυρόδεμα για την διευκόλυνση της εισόδου και εξόδου των οχημάτων.

 Κατασκευή νησίδων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης για την στάθμευση των λεωφορείων και για την ασφαλή κίνηση των επιβατών.

 Ασφαλτόστρωση όλου του χώρου στάθμευσης.

 Πλακόστρωση πεζοδρομίων εξωτερικά του χώρου στάθμευσης για την ασφαλή κίνηση των πεζών.


 Διαγράμμιση του οδοστρώματος με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων εσωτερικά του χώρου στάθμευσης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.


 Φύτευση θάμνων, δέντρων περιμετρικά και εσωτερικά του χώρου όπου υπάρχουν διαμορφωμένοι χώρο φύτευσης.

 Θα ακολουθήσουν οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών και σωμάτων περιμετρικά του χώρου στάθμευσης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.


 Τέλος, θα τοποθετηθούν αυτόματοι μηχανισμοί για μπάρες εισόδου-εξόδου βαρέων οχημάτων μήκους 5 μέτρων για τον έλεγχο πρόσβασης των οχημάτων.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 244.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Ο.Ε., Απροβλέπτων, Αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α 17%, θα εκτελεστεί με τη μέθοδο της εργολαβίας.