Πρόσληψη 7 ατόμων στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ- Πώς μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα οι ενδιαφερόμενοι

Πρόσληψη 7 ατόμων στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ- Πώς μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα  οι ενδιαφερόμενοι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάταξης για την πρόσληψη εργαζομένων στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Πρόκειται για συνολικά επτά (7) άτομα, 3 εκδότες εισιτηρίων, 2 ελεγκτές, 1 καθαριότητας κτιρίων και 1 καθαριστή οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα:

  1. στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», gov.gr/f/kekpapyas
  2. στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω, kos.gov.gr

και στα γραφεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, στην οδό Κανάρη 53.

Γραφείο Τύπου