180€ ανά στρέμμα, το μηνιαίο μίσθωμα των γεωτεμαχίων, για τη δημιουργία της Κλειστής Δομής Μεταναστών στο Πυλί

180€ ανά στρέμμα, το μηνιαίο μίσθωμα των γεωτεμαχίων, για τη δημιουργία της Κλειστής Δομής Μεταναστών στο Πυλί

Στην υπογραφή των πρώτων συμβάσεων, εδώ και αρκετό καιρό, έχει προχωρήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για την μίσθωση γεωτεμαχίων στη θέση «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», στην περιοχή «Μεσοβούνι», του Δήμου Κω, για την εγκατάσταση Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής για τη προσωρινή υποδοχή και φιλοξενία μεταναστών.

Το μηνιαίο μίσθωμα, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ορίζεται στο ποσό των 180€ ανά στρέμμα, ενώ εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως προκαταβάλλεται στον εκμισθωτή το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα μισθώματα των μισθωτικών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31-12-2020.

Από την 1-1-2021 και μέχρι την 31-12-2025, τα μηνιαία μισθώματα κάθε εξαμήνου θα προκαταβάλλονται, εντός των δύο πρώτων μηνών από την έναρξη του εξαμήνου αυτού.

Η διάρκεια της μίσθωσης ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και θα λήγει την 31-12-2025, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όμως διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της μίσθωσης, με την έγγραφη ενημέρωση του εκμισθωτή πριν την λήξη της, για πέντε (5) επιπλέον έτη, με το ίδιο μίσθωμα και τους ίδιους όρους.