Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις της Κοινότητας Αντιμάχειας, για ένταξή τους στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 του Δήμου Κω

Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις της Κοινότητας Αντιμάχειας, για ένταξή τους στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 του Δήμου Κω

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο της Κοινότητας Αντιμάχειας με θέμα «Προτεινόμενα έργα και δράσεις της Κοινότητας Αντιμάχειας, για ένταξή τους στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 του Δήμου Κω».

Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η διαμόρφωση πρότασης, η οποία θα παρουσιαστεί σε σχετική Λαϊκή Συνέλευση (εκτός εάν ιδιαίτεροι λόγοι δεν το επιτρέψουν), προκειμένου να συνδιαμορφωθεί και ψηφισθεί σε επόμενη συνεδρίαση η τελική πρόταση της Κοινότητάς Αντιμάχειας με τα έργα που πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 του Δήμου Κω.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης Λαϊκής Συνέλευσης η απόφαση αυτή καθίσταται οριστική με προτεινόμενα έργα τα εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1) Ασφαλτόστρωση όλου του κεντρικού οδικού δικτύου που συνδέει τους τρεις οικισμούς Αντιμάχειας (Άγιοι Απόστολοι-Αγία Τριάδα-Κοίμηση Θεοτόκου).

2) Εξεύρεση και αγορά οικοπέδου για ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου.

3) Αγορά όμορων με το παραδοσιακό σπίτι Αντιμάχειας οικοπέδων, με σκοπό την ανάπλαση του ευρύτερου χώρου και την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων. 4) Αγορά όμορων των ιδιοκτησιών του Δήμου οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή του Παιδικού Σταθμού Αντιμάχειας.

5) Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας οικ. Κουτσουράδη, που βρίσκεται πλησίον του Κοινοτικού Καταστήματος Αντιμάχειας.

6) Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου σε χώρο δίπλα από το συγκρότημα Γυμνασίο-Λύκειο Αντιμάχειας.

7) Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μαστιχάρι, σε όλα τα υπολειπόμενα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.).