Συγκροτήθηκε η επιτροπή για την ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών στην Κω. Όλα τα ονόματα

Συγκροτήθηκε η επιτροπή για την ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών στην Κω. Όλα τα ονόματα

Στη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, αποφασίστηκε η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας οδών, πλατειών ή συνοικιών στο Δήμο της Κω και για αυτό τον λόγο, συγκροτήθηκε, οκταμελής άτυπη επιτροπή.

Τα 8 μέλη της επιτροπής είναι οι παρακάτω συμπολίτες μας:

1. Της δημοτικής συμβούλου, κας Βλάχου Σεβαστής, ως Προέδρου της Επιτροπής.

2. Της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Κω, κας Αντωνοπούλου Δήμητρας.

3. Του καθηγητή Μαθηματικών – Συγγραφέα, κ. Μαρκόγλου Αλέξανδρου

4. Του Εκπαιδευτικού – Συγγραφέα, κ. Γιακαλλή Νικόλαου.

5. Του Εκπαιδευτικού, κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριου.

6. Του Συγγραφέα, κ. Διακογιάννη Θεοδόσιου.

7. Του Ιστορικού – Συγγραφέα, κ. Χατζηβασιλείου Βασίλειου.

8. Του Δικηγόρου - Συγγραφέα, κ. Κασσιώτη Ιωάννη.

Η ανάγκη έναρξης της διαδικασίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι πολλοί δρόμοι στο Δήμο της Κω και κυρίως οι υπόλοιπες κοινότητες στερούνται ονομασίες και στοιχεία πολιτισμού