Συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη, στις 5 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη, στις 5 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την από 28-09-2020 ματαιωθείσα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 18.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α') και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλια οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών,

με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ανασυγκρότηση άτυπης επιτροπής ονομασίας ή μετονομασίας οδών, πλατειών ή συνοικιών – ορισμός μελών. (Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Καλλούδης Ιωάννης).
 2. Ενημέρωση μελών του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με υπόμνημα του σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων και σερβιτόρων Κω. (Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Καλλούδης Ιωάννης).
 3. Έγκριση Β’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : «Έργα γεφύρωσης στην βόρεια περιμετρική οδό Σχεδίου Πόλεως Ζηπαρίου». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Οικοδομικές εργασίες για την τοποθέτηση των αιθουσών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης», (Α.Μ. 36/2020) (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη, Λαγκάδα, Πλατάνι), (Α.Μ.: 10/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 7. Αποδοχή ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 8. Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Πυλίου – Κω, ιδιοκτησία Θεοδώρου Βασιλικής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 9. Καθορισμός τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω, για το έτος 2020 – 2021. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
 10. Καθορισμός τιμής μονάδος ακινήτων με ΚΜ 37Α γαιών Καρδάμαινας εμβαδού 4.147 τμ και ΚΜ 20 εμβαδού 30.105 τμ γαιών Καρδάμαινας αντίστοιχα, ιδιοκτησίας «ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΕ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 11. Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα του Τ.Δ. 10 (Κ.Μ. 256 Γαιών Κω – Εξοχής) για τις κρατικές ανάγκες. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος λιμένας Καρδάμαινας Ν. Κω και «Βελτίωση – Επέκταση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καρδάμαινας Ν. Κω», για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.ΚΩ) – φορέα διαχείρισης του έργου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση δικαιώματος εγκατάστασης ευκολίας στην εταιρεία DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., για την εγκατάσταση κέντρου εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος στην περιοχή Κέφαλος”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).
 14. Αντικατάσταση μέλους του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. και ορισμός νέου μέλους. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς κα. Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).

Γραφείο Τύπου