Οι προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κω μέσω της δράσης ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα''

Οι προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κω μέσω της δράσης ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα''

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα  των ωφελουμένων  της δράσης « ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020» για την ΠΕ Κω.

Στις οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα διάρκειας οχτώ 8 μηνών από τις 10.09.2020 έως τις 09.05.2021, προσελήφθησαν οι παρακάτω συμπολίτες μας: 
 
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Κω
 
1)Καραχάλιου Διονυσία του Δημοσθένη (ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής/ Οικονομικού ) 
2)Διαμαντή Ειρήνη του Ελευθερίου (ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής/ Οικονομικού ) 
 
Β)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Κω 
 
1)Καραχάλιου Παναγιώτα του Δημοσθένη (ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής/ Οικονομικού 
 
Γ)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 
Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Κω 
 
1)Τρουμούση Χρυσοβαλάντου του Μόσχου(ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής/ Οικονομικού) 
2)Βέτσου Μαρία του Θεοδώρου (ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής/ Οικονομικού )
 
Δ)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 
Τμήμα Τεχνικών Έργων Κω
 
1)Παπαφράγκου Ευαγγελία του Ιωάννη (ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας) 
 
Ε)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κω 
 
1)Καλαμάκη Ελένη του Νεκταρίου (ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών)