Παρατάθηκε μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου του 2021 η θητεία των 6 Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Δείτε τα ονόματα

Παρατάθηκε μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου του 2021 η θητεία των 6 Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Δείτε τα ονόματα

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αποφάσισε την παράταση της θητείας των 6  Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με την αριθ. 121209/9-9-2020 απόφασή μας (ΦΕΚ 753/τ.ΥΟΔΔ/19-9-2019), έως και την 19η Φεβρουαρίου 2021!

Πρόκειται για τους:

1. Δαδάος Μάρκος του Αντωνίου
Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνίας
 
2. Ζαννετίδης Φιλήμων του Γεωργίου
Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Νοτίου Αιγαίου
 
3. Θεμέλαρος Ιωάννης-Ανδρέας του Ελευθερίου
Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών  και Επικοινωνίας
 
4. Κρητικός Ιωάννης του Παναγιώτη
Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 
 
5. Μπιζάς Κωνσταντίνος του Νικολάου 
Αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας, κοινωνικής μέριμνας και κοινωνικών παντοπωλείων Κυκλάδων.
 
6. Φλεβάρης Ιωάννης του Στέργου
Αντιπεριφερειάρχης εμπόριου και επιχειρηματικότητας