Τα ονόματα των 105 προσληφθέντων από το Δήμο Κω για 4 μήνες, λόγω COVID-19

Τα ονόματα των 105 προσληφθέντων από το Δήμο Κω για 4 μήνες, λόγω COVID-19

Δείτε παρακάτω τα ονόματα των 105 ατόμων που προσλαμβάνει ο Δήμος Κω, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης διάρκειας από 12/09/2020 έως την 11/01/2021 για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19!

ice_screenshot_20200912-122437.pngice_screenshot_20200912-122457.pngice_screenshot_20200912-122513.pngice_screenshot_20200912-122548.pngice_screenshot_20200912-122603.png