Δήμος Κω: Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη 68 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Δήμος Κω: Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη 68 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 προκήρυξη.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ