Τι αφορά η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ Κεφάλου, Καρδάμαινας και Ζηπαρίου στην Κω, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τι αφορά η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ Κεφάλου, Καρδάμαινας και Ζηπαρίου στην Κω, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ Κεφάλου, Καρδάμαινας και Ζηπαρίου στην Κω, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου!

Το έργο, προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ, υλοποιείται και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , στο πλαίσιο Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τον Δήμο Κω!

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου ελαστικού τάπητα, 6 ταμπλό, 50 καθισμάτων κερκίδας και έξι 6 πάγκων αναπληρωματικών στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ της Κεφάλου, της Καρδάμαινας και του Ζηπαρίου. 

ice_screenshot_20200901-085121.png 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Κω. 
Ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου είναι 170.000,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΚΑΕ 9455).