Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω η συνέχιση της συστέγασης του 5ου Νηπιαγωγείου με το 5ο Δημοτικό Σχολείο στο ίδιο κτίριο

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω η συνέχιση της συστέγασης του 5ου Νηπιαγωγείου με το 5ο Δημοτικό Σχολείο στο ίδιο κτίριο

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής, και η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 96 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006). Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε ύστερα από τρίτη πρόσκληση και έλαβε αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, καθώς τα μέλη που ήταν παρόντα αποτελούσαν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του (το ''παρών'' έδωσαν 16 Σύμβουλοι).

Τη συνέχιση της συστέγασης του 5ου Νηπιαγωγείου με το 5ο Δημοτικό Σχολείο στο ίδιο κτίριο (συστεγαζόμενο με το 5ο Δημοτικό στο συγκεκριμένο κτίριο του 5ου Δημοτικού), απορρίπτοντας τη μεταστέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου μέχρι να δημιουργηθεί καινούριο κτίριο στην περιοχή, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στην τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!

Να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. πήρε αυτή την απόφαση μετά την γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου η οποία ήταν πως:

Το 5ο νηπιαγωγείο πρέπει να παραμείνει ως έχει, δηλαδή εντός του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω έως ότου βρεθεί ή χτιστεί νέο αυτόνομο κτίριο για να στεγαστεί το 5ο Νηπιαγωγείο Κω.

Οι λόγοι που προτείνουν τα ανωτέρω είναι ότι το 5ο νηπιαγωγείο δεν μπορεί να στεγαστεί αποκλειστικά στις νέες αίθουσες προκάτ διότι η διατήρηση των αιθουσών αυτών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 511/Τ.Δ. 10-9-2019 ισχύει για 4 έτη και υπάρχει ο κίνδυνος μετά τα 4 έτη από την τοποθέτηση τους να μείνει το 5ο Νηπιαγωγείο χωρίς στέγη.