Δήμος Κω : Διημερίδα για την αποδοτική χρήση ενέργειας στα δημόσια κτίρια, τη Δευτέρα 3 Aυγούστου, στο “Κως Hotel, Junior Suites”

Δήμος Κω : Διημερίδα για την αποδοτική χρήση ενέργειας στα δημόσια κτίρια, τη Δευτέρα 3 Aυγούστου, στο “Κως Hotel, Junior Suites”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διημερίδα για την αποδοτική χρήση ενέργειας στα δημόσια κτίρια θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Κω, στο πλαίσιο της πράξης STRATENERGY,στην οποία ο Δήμος Κω συμμετέχει ως εταίρος.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος InterregV-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Οι εργασίες, που είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο “Κως Hotel, JuniorSuites”.
Η έναρξη της διημερίδας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 12.00, όπου και θα παρουσιαστούν τα δεδομένα του προγράμματος.
Συγκεκριμένα, σε πλήρη συνέπεια με τις υποχρεώσεις του Δήμου Κω στην Πράξη θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) σε δημόσια κτίρια της Ελλάδας.
Το πρώτο σεμινάριο (12.00 – 14.00) απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Το δεύτερο σεμινάριο (15.00 – 17.00) έχει στόχευση στο ευρύ κοινό και θα ενημερώνει για τα αποτελέσματα του έργου, την πληροφοριακή εφαρμογή και τις επιτυχημένες εφαρμογές για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας.
Αντίστοιχα την Τρίτη 4 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν (09.30 – 15.00) οι διαδραστικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε δημόσια κτίρια της Ελλάδας.
Απώτερος στόχος όλων των διαδραστικών δράσεων είναι η ανάλυση των παραμέτρων για την ΑΧΕ μέχρι το 2030, η ενημέρωση των αποτελεσμάτων του STRATENERGYκαθώς και για τις δυνατότητες υποστήριξης της ΑΧΕ στα δημόσια κτίρια.
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πράξης (Facebook: Stratenergy), από την ιστοσελίδα του Δήμου και από τα διαδικτυακά εργαλεία της πράξης (https://www.stratenergyproject.eu/, www.strat-energy.eu).

Σημείωση: οι εκπρόσωποι των τοπικών ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δηλώσεις και κάθε άλλη ενημέρωση για το περιεχόμενο και τους στόχους της δράσης στην έναρξη της διημερίδας, Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 12.00.
Για κάθε σχετικό ερώτημα μπορούν να απευθύνονται στην Αντιδήμαρχο κα Γ. Κασσιώτη.

Γραφείο Τύπου