Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κω

Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π. Ε. ΚΩ

 

Από την Περιφερειακή Ενότητα Κω ανακοινώνονται τα εξής:

  • Δημοσιεύτηκε η με αριθ. ΣΟΧ 5/2020 ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   που αφορά την πρόσληψη, τριών υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Η μία από τις θέσεις αυτές αφορά τη πρόσληψη ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας για Κω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pnai.gov.gr) στην κατηγορία : ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει 10 ημέρες ξεκινώντας από τις 01-07-2020.
  • Μεταξύ των θέσεων που ανακοινώθηκαν στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», περιλαμβάνονται 17 θέσεις εργασίας , που αφορούν τη στελέχωση της Περιφερειακής Ενότητας Κω,

Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής:

6 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/

               ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ& Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ

             ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ& Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1 θέση    ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2 θέσεις ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ό Έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Κω 

     Ιωάννης Καμπανής

Manolis Xatziantoniou desk