Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η δημοπρασία χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η δημοπρασία χρήσης αιγιαλού και παραλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κω Προκηρύσσει Δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση, έναντι ανταλλάγματος, με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική.

Θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020, στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, τις παρακάτω ώρες:

 

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαιναςκαι ώρα 9:00π.μ..
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμαχείας και ώρα 11:00π.μ.
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και ώρα 12:00π.μ.
 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ:
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού (Ζηπάρι) και ώρα 09:00 π.μ.
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου και ώρα 11:00 π.μ.
 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ:
 • Στα γραφεία του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, επί της οδού Ακτής Κουντουριώτη 23, και ώρα 09:00 π.μ..

Στην περίπτωση που προκύψουν άγονα τμήματα της 1ης δημοπρασίας θα διενεργηθεί και 2η δημοπρασία, την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα ανά Δημοτική Κοινότητα όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για ΕΝΑ (1) έτος, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά 31.12.2020.

Πληροφορίες για τη διαδικασία της δημοπρασίας, τα δικαιολογητικά, τις θέσεις των τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας που δημοπρατούνται, τους κωδικούς αριθμούς και τους σχετικούς χάρτες αυτών, παρέχονται από το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών και από τα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 1. Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών 22420 25462

 1. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού22423 60013
 2. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου22420 41204
 3. Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας22423 60161
 4. Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας22420 91137
 5. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου 22420 71208

Το πλήρες κείμενο προκήρυξηςτης δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gov.gr.Αντίγραφο της προκήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στις παραπάνω υπηρεσίες.

Γραφείο Τύπου

Manolis Xatziantoniou desk