Δημοτικό Συμβούλιο Κω με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για συνεδρίαση του Δ.Σ. Κω στην Κοινότητα Αντιμάχειας

Δημοτικό Συμβούλιο Κω με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για συνεδρίαση του Δ.Σ. Κω στην Κοινότητα Αντιμάχειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου, από τις 10 έως τις 12 το πρωί, δια περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του αρθρ. 184 παρ. 1 του ν. 4635/2019 και αποσαφηνίστηκαν στην εγκ. 163/29-06-2020 του ΥΠ.ΕΣ.,

με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

«Λήψη απόφασης για εκτός έδρας συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κω στην Κοινότητα Αντιμάχειας».

Γραφείο Τύπου

Manolis Xatziantoniou desk