Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Μαρίνας Κω, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), στην τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/05/2020 και ώρα 13:00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ασφαλιστικής αποζημίωσης της Μαρίνας Κω, λόγω των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός της 21/7/2017
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας
  3. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πανοραμικού ανελκυστήρα ατόμων, 2 στάσεων με μεταλλικό σκελετό – φρεάτιο με προδιαγραφές ΑΜΕΑ και οικίσκο μηχανοστασίου
  4. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής & οικονομικής υποστήριξης της επιχείρησης χρονικής διάρκειας 3 ετών
  5. Λήψη απόφασης για την προσωρινή ανάκληση εφαρμογής ενιαίου τιμοκαταλόγου ιδιωτικών -επαγγελματικών σκαφών στα τέλη ελλιμενισμού, διαχείμασης και όλων των λοιπών τελών και υπηρεσιών.
  6. Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για οφειλές μισθωτών καταστημάτων και γραφείων της Μαρίνας Κω, έπειτα από τις υποχρεωτικές μειώσεις της κυβέρνησης λόγω της πανδημίας COVID-19
  7. Λήψη απόφασης για την παραγγελία ανταλλακτικών και pillars από την εταιρεία ITI ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος.
  8. Ενημέρωση για την τροποποίηση των τελικών όρων σχετικά με τον διαγωνισμό για την «παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Μαρίνας και των κοινοχρήστων χώρων».
  9. Λοιπά Θέματα.

Με εκτίμηση,

 

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Manolis Xatziantoniou desk