Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 7ηέκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη13-05-2020και ώρα 09.00 π.μ., η οποία κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Για το μοναδικό θέμα συζήτησης θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, από τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε σήμερα ημέραΤετάρτη13-05-2020και ώρα 09.00 π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, για τη θέση σας επί του μοναδικού θέματος:

  • Έγκριση αιτήματος για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Δαπάνη συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας».

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                                                                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

           

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Manolis Xatziantoniou desk