Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 5η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 06-05-2020 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Για το μοναδικό θέμα συζήτησης θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, από τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε μέχρι την Τετάρτη 06-05-2020 και ώρα 11.30 π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τη Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ, για τη θέση σας επί του μοναδικού θέματος:

  • Έγκριση αιτήματος για παράταση ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του ανοιχτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

          Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ          

                                                                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Manolis Xatziantoniou desk